//////

Lata sześćdziesiąte charakteryzowały się w krajach wy­soko uprzemysłowionych dynamicznym rozwojem postępu  w dziedzinie mechanizacji i automatyzacji. W ZSRR,ba- , dania i prace rozwojowe stworzyły szerokie podstawy; do ; automatyzacji, i rozwiniętej mechanizacji. W naszej polityce naukowo-technicznej uznano pror. blem mechanizacji prac ciężkich za jeden- z, najważniej­szych kierunków prac badawczych i rozwojowych. Tym­czasem w końcu lat sześćdziesiątych 1,2 min robotników grupy . przemysłowej nie było uzbrojonych w żadne urządzenia. tnechanizujące trud ludzki, a tylko ponad pół miliona pracowników przemysłu ‘ (robotników) korzystało z dobrodziejstw pełnej mechanizacji. .W roku -1968 w. Polsce- zatrudnionych było przy pracach nie zmecha­nizowanych -ogółem 45 proc. robotników grupy prze­mysłowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *