//////

Błędy w rozwiązaniach, urządzeniach i montażu elektrowni jądrowych usuwa się, jak wykazują doświadczenia zagraniczne — całymi latami! Dowód? Bu­dowa elektrowni włoskiej Trino. Błędy popełnione przy opracowywaniu konstrukcji kosztowały od 2 do 3 lat prze­dłużenia cyklu budowy. Trzeba, było poprawiać projekty, wykonywać od nowa konstrukcje i ponownie je monto-wać.               Perspektywiczny program rozwoju kraju zakłada ko­nieczność skoncentrowania nakładów inwestycyjnych na rozwijaniu tych dziedzin, które stanowią siłę nośną rewolucji naukowo-technicznej. Kwestie związane z rozwojem cybernetyki technicznej, robótroniki, automatyzacji kompleksowej, komputeryzacji, elektroniki wymagają osobnego omówienia, ze względu na ich wyjątkowe znaczenie w ogólnych przemianach, któ­re* będą. następować także w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *