//////

Kupowano i nadal kupuje się tech­nologie, które nie są rozwijane, służą tylko, i wyłącznie samej produkcji, zmniejszaniu kosztów wytwarzania, oszczędności surowców, materiałów i energii. Po prostu nie opłaca się rozwijanie wszystkiego, co dobre i nowo­czesne, na świecie. Specjalizacja w ramach międzynarodo-wego podziału pracy winna: wyznaczać kierunki polityki naukowej i technicznej. Często bardziej opłaca się nabycie: obcego rozwiązania technicznego niż dochodzenia samemu do, takich metod .wytwarzania. Chociaż, z drugiej strony, wartość licencji ‚ w stosunku do towarów —. do ich ceny — otrzymywanych ‚ dzięki transferowi myśli  zagranicznej, jest dość różna’i waha się w. świecie od 0,3 do 40 proc.!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *