//////

Analiza błędów, niedociągnięć w realizacji polityki nau­kowej i technicznej, przeprowadzona. przez III Kongres r Techników Polskich, miała stać się jednym z czynników , usprawnienia działalności naukowej i gospodarczej. W rewolucji podjętej przez III.Kongres stwierdzono: „Nie było’- ; io jałowe rozprawianie się z przeszłością; lecz-gospodarska troska o uniknięcie tych błędów w przyszłości i znalezienie szybkiego i właściwego wyjścia z trudnej sytuacji go- | spodarczej kraju”. W,dalszej części rezolucji stwierdzono.Tempo rozwoju techniki światowej zmusza nas do doko- i . nywania wielkiego skoku naprzód w dziedzinie jak ńaj- ! . ekonomiczniejszego wykorzystania krajowej bazy’ surow­cowej, opanowania’ nowoczesnych metod produkcji oraz konstruowania .maszyn i, urządzeń o wysokiej jakości r i wydajności. Musimy w tej dziedzinie zbliżyć się do po­ziomu szczytowych osiągnięć techniki – krajów zarówno obozu socjalistycznego, jak i krajów kapitalistycznych”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *